• جستجوی پیشرفته
    نتایج جستجوی عبارت "پناهی"  1 مورد
    انس با قرآن ( غدیر خم)

    انس با قرآن ( غدیر خم)

    محفل انس با قرآن (روز غدیر خم) با قرائت آقایان پناهی ، جواد حسینی و نژاد حسینی و…