• جستجوی پیشرفته
  نتایج جستجوی عبارت "بقره"  3 مورد
  تلاوت قرآن / آیات روزه

  تلاوت قرآن / آیات روزه

  تلاوت قرآن کریم ( فرازهایی از سوره مبارکه بقره) در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر…

  تفسیر کوتاه؛ آیاتی از سوره بقره

  تفسیر کوتاه؛ آیاتی از سوره بقره

  تفسیر کوتاه آیاتی از سوره بقره در موضوع " آزمایش و امتحان" واقع در رواق امام خمینی(ره)…

  ترتیل نیمه دوم جزء اول؛ سوره بقره

  ترتیل نیمه دوم جزء اول؛ سوره بقره

  ترتیل نیمه دوم جزء اول قرآن کریم ؛ سوره بقره / بعد از نماز صبح در رواق امام خمینی(ره)