• جستجوی پیشرفته
  فایل های صوتی
  ترتیل نیمه اول جزء پنجم

  ترتیل نیمه اول جزء پنجم

  ترتیل نیمه اول جزء پنجم قرآن کریم / بعد از نماز صبح در رواق امام خمینی(ره)

  اذان حرم

  اذان حرم

  فایل صوتی "اذان /21" با نوای آقای مهدی شجاع اجرا شده در حرم مطهر رضوی

  تلاوت قرآن / حجت الاسلام شجاع

  تلاوت قرآن / حجت الاسلام شجاع

  تلاوت قرآن کریم با نوای آقای مهدی شجاع ( آیات پایانی سوره یوسف) در رواق امام خمینی(ره)…

  ترتیل نیمه اول جزء یازده

  ترتیل نیمه اول جزء یازده

  ترتیل نیمه اول جزء یازدهم قرآن کریم ؛ سوره توبه / بعد از نماز صبح در رواق امام خمینی(ره)

  اذان؛ جواد پناهی

  اذان؛ جواد پناهی

  فایل صوتی "اذان" با نوای آقای جواد پناهی اجرا شده در حرم مطهر رضوی

  تلاوت قرآن / پناهی

  تلاوت قرآن / پناهی

  تلاوت قرآن کریم با نوای آقای جواد پناهی در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر امام رضا…

  اذان حرم

  اذان حرم

  فایل صوتی "اذان" اجرا شده در حرم مطهر رضوی

  اذان حرم / حجت الاسلام شجاع

  اذان حرم / حجت الاسلام شجاع

  اذان حرم (19) با نوای حجت الاسلام شجـــاع ( اجرا شده در حرم مطهر رضوی )

  تلاوت قرآن / حجت الاسلام شجاع

  تلاوت قرآن / حجت الاسلام شجاع

  تلاوت قرآن کریم با نوای حجت الاسلام شجــاع در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر امام…

  اذان حرم

  اذان حرم

  اذان (17) با نوای یکی از قاریان حرم( اجرا شده در حرم مطهر رضوی )

  تلاوت قرآن / آیات روزه

  تلاوت قرآن / آیات روزه

  تلاوت قرآن کریم ( فرازهایی از سوره مبارکه بقره) در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر…

  تلاوت قرآن

  تلاوت قرآن

  تلاوت قرآن کریم ( فرازهایی از سوره مبارکه حج) با نوای آقای روغنی در رواق امام خمینی(ره)…

  تلاوت قرآن؛ سوره قاف

  تلاوت قرآن؛ سوره قاف

  تلاوت قرآن کریم ( فرازهایی از سوره قاف) در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر امام رضا…

  تلاوت قرآن؛ استاد سادات فاطمی

  تلاوت قرآن؛ استاد سادات فاطمی

  تلاوت قرآن کریم (فرازی از سوره عنکبوت) با نوای آقای مرتضی سادات فاطمی در رواق امام…

  اذان حرم ؛ کاشفی

  اذان حرم ؛ کاشفی

  اذان حرم (16) با نوای آقای کاشفی( اجرا شده در حرم مطهر رضوی )

  اذان حرم ؛ شجاع

  اذان حرم ؛ شجاع

  اذان حرم (15) با نوای حجت الاسلام شجاع ( اجرا شده در حرم مطهر رضوی )

  تلاوت قرآن ؛ سوره های صف و اعلی

  تلاوت قرآن ؛ سوره های صف و اعلی

  تلاوت قرآن کریم (سوره های صف و اعلی) با نوای آقای شجاع در رواق امام خمینی(ره)

  تفسیر کوتاه؛ آیاتی از سوره بقره

  تفسیر کوتاه؛ آیاتی از سوره بقره

  تفسیر کوتاه آیاتی از سوره بقره در موضوع " آزمایش و امتحان" واقع در رواق امام خمینی(ره)…

  ترتیل نیمه دوم جزء اول؛ سوره بقره

  ترتیل نیمه دوم جزء اول؛ سوره بقره

  ترتیل نیمه دوم جزء اول قرآن کریم ؛ سوره بقره / بعد از نماز صبح در رواق امام خمینی(ره)

  تلاوت قرآن ؛ حسین زاده

  تلاوت قرآن ؛ حسین زاده

  تلاوت قرآن کریم (سوره فاطر آیه 15 تا 24) با نوای آقای جلیل حسین زاده قبل از نماز…