• جستجوی پیشرفته
  عکس
  عکس قدیمی / توسعه اطراف حرم مطهر

  عکس قدیمی / توسعه اطراف حرم مطهر

  عكس" توسعه اطراف حرم مطهر" عکاس: علی اصغر ناصری سال 54 شمسی

  عکس قدیمی / توسعه اطراف حرم مطهر

  عکس قدیمی / توسعه اطراف حرم مطهر

  عكس" توسعه اطراف حرم مطهر" عکاس: علی اصغر ناصری سال 54 شمسی

  عکس قدیمی / توسعه اطراف حرم مطهر

  عکس قدیمی / توسعه اطراف حرم مطهر

  عكس" توسعه اطراف حرم مطهر" عکاس: علی اصغر ناصری سال 54 شمسی

  عكس/ آماده سازی صحن جمهوری، بست شیخ طوسی

  عكس/ آماده سازی صحن جمهوری، بست…

  عكس" تصویری از آماده سازی صحن جمهوری، بست شیخ طوسی" عکاس: علی اصغر نادری سال 54…

  عكس/ آماده سازی اطراف حرم، بست شیخ حر عاملی

  عكس/ آماده سازی اطراف حرم، بست…

  عكس" تصویری از حرم و فضای سبز اطراف آن در چهل سال پیش" عکاس: علی اصغر نادری سال…

  فضای سبز اطراف حرم / سال 55

  فضای سبز اطراف حرم / سال 55

  عكس" تصویری از حرم و فضای سبز اطراف آن در چهل سال پیش" عکاس: علی اصغر نادری سال…

  عکس قدیمی؛ آماده سازی صحن جمهوری

  عکس قدیمی؛ آماده سازی صحن جمهوری

  عکس قدیمی "توسعه اطراف حرم مطهر" حدود صحن جمهوری و بست شیخ طوسی / عکاس: ناصری /…

  عکس قدیمی؛ آماده سازی صحن جمهوری

  عکس قدیمی؛ آماده سازی صحن جمهوری

  عکس قدیمی "آماده سازی صحن جمهوری" سال 1354 شمسی

  عکس قدیمی؛ بست بالا خیابان

  عکس قدیمی؛ بست بالا خیابان

  عکس قدیمی "سر درب ورودی بست بالا خیابان" سال 1355 شمسی

  عکس قدیمی؛ صحن گوهرشاد

  عکس قدیمی؛ صحن گوهرشاد

  عکس قدیمی "صحن مسجد گوهرشاد" سال 1348 شمسی

  تصویر قدیمی از حرم

  تصویر قدیمی از حرم

  عکس "تصویر قدیمی از حرم"

  صحن انقلاب قدیمی

  صحن انقلاب قدیمی

  عکس "صحن انقلاب قدیمی"

  عکس/ صحن آزادی در زمان قدیم

  عکس/ صحن آزادی در زمان قدیم

  عکس قدیمی"صحن آزادی در زمان قدیم"

  عکس قدیمی/ صحن آزادی

  عکس قدیمی/ صحن آزادی

  عکس قدیمی" صحن آزادی"

  کتیبه سنگ قبر قدیمی امام رضا علیه السلام

  کتیبه سنگ قبر قدیمی امام رضا علیه…

  عکس قدیمی " کتیبه سنگ قبر قدیمی امام رضا علیه السلام"

  عکس قدیمی/ حرم از نمای بالا

  عکس قدیمی/ حرم از نمای بالا

  عکس قدیمی/ حرم از نمای بالا

  عکس قدیمی/ ورودی نواب

  عکس قدیمی/ ورودی نواب

  عکس قدیمی" ورودی نواب "

  عکس قدیمی/ ورودی صحن موزه گوهرشاد

  عکس قدیمی/ ورودی صحن موزه گوهرشاد

  عکس قدیمی/ ورودی صحن موزه گوهرشاد

  صحن انقلاب قدیم

  صحن انقلاب قدیم

  عکس " صحن انقلاب قدیم "

  پوستر/ عکس قدیمی/ صحن عتیق ( 1325 شمسی)

  پوستر/ عکس قدیمی/ صحن عتیق ( 1325…

  عکس قدیمی/ صحن عتیق ( 1325 شمسی)